Night Comfort
Vi thần có tội – Tùy Vũ Mà An (Full)

Vi thần có tội – Tùy Vũ Mà An (Full)

2400
Y thủ che thiên – Mộ Anh Lạc (Cập nhật Phần 15)

Y thủ che thiên – Mộ Anh Lạc (Cập nhật Phần 15)

1312
Anh, em muốn lấy anh – Kim Mộc Tập Hoà (Full)

Anh, em muốn lấy anh – Kim Mộc Tập Hoà (Full)

4385
Giết con chim Nhại – Harper Lee (Full)

Giết con chim Nhại – Harper Lee (Full)

2644
Oxford thương yêu – Dương Thụy

Oxford thương yêu – Dương Thụy

2001
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao

2354
Không có gì mãi mãi – Sidney Sheldon

Không có gì mãi mãi – Sidney Sheldon

3803
Bổn vương ở đây – Cửu Lộ Phi Hương (Cập nhật Phần 51)

Bổn vương ở đây – Cửu Lộ Phi Hương (Cập nhật Phần 51)

1859
Anh chỉ cần em – Thẩm Dạ Diễm (Cập nhật Phần 31)

Anh chỉ cần em – Thẩm Dạ Diễm (Cập nhật Phần 31)

1858
Kỷ Cambri trở lại – Thủy Thiên Thừa (Cập nhật Phần 25)

Kỷ Cambri trở lại – Thủy Thiên Thừa (Cập nhật Phần 25)

1524
12>>
Danh mục
Truyện Ma - Kinh Dị
Đọc Truyện Đêm Khuya VOH
Đọc Truyện Đêm Khuya VOV
Chuyện kể trước lúc 0 giờ